GLS házhozszállítás: 1790 Ft vagy 25.000 Ft fölött INGYENES, GLS csomagpont: 990 Ft vagy 19.000 Ft fölött INGYENES, FOXPOST automata: 1290 Ft vagy 19.000 Ft fölött INGYENES GLS házhozszállítás: 1790 Ft vagy 25.000 Ft fölött INGYENES
GLS csomagpont: 990 Ft vagy 19.000 Ft fölött INGYENES
FOXPOST automata: 1290 Ft vagy 19.000 Ft fölött INGYENES

Általános szerződési feltételek

 

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a www.mummer.hu honlapon (a továbbiakban mummer.hu) elérhető és megvásárolható árucikkére érvényesek. A mummer.hu használatához szükséges azon technikai információkat, melyet ezen Általános Szerződési Feltételek nem tartalmaznak, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

 

A mummer.hu-n keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt Kiss Mónika e.v. nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

 

Kiss Mónika e.v. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

 

A  mummer.hu használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat. 1. A szerződő partner adatai

 

A szerződés Kiss Mónika Egyéni Vállalkozóval (a továbbiakban mummer.hu) jön létre.

Név: Kiss Mónika e.v.,

Székhely: Budaörs, Kőszirt utca 13/b.

Adószám: 68217653-2-33

Számlaszám:12020407-01595573-00100002

IBAN: HU90-1202-0407-0159-5573-0010-0002

email cím: mummer@mummer.hu

Telefonszám:0620-4244869

Munkanapokon: 8.30-17.00 között hívható 1. A szerződés létrejötte

 

Szerződést kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

 

A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A Vásárló a „Kosárba” feliratra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ha a “Kosár” feliratra kattint, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. Amennyiben folytatni szeretné a vásárlást vagy nézelődni szeretne még a termékek között, úgy a “Folytatom a vásárlást” gombra kell kattintania.

A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelni kívánt termék mennyiségét , és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a “Tovább a fizetéshez” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

A vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába vagy megadott minden szükséges személyes adatot, a „Tovább” feliratra kattintva a szállítási adatokat kell megadnia, amennyiben nem jelölte be az ezt megelőző oldalon, hogy “Legyen ez a  szállítási cím is”. A szállítási adatok megadását követően a kívánt szállítási módot kell kiválasztania. Ezek után a “Tovább” gombra kattintva - ha rendelkezik kuponnal - akkor itt megadhatja a kuponkódot a “Kupon hozzáadása” feliratra kattintva, majd a fizetési módot kell kiválasztania a rendelkezésre álló lehetőségek közül és a „Tovább” feliratra kattintani. Ekkor megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Befejezés és fizetés” feliratra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a mummer.hu részére.

 

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során úgy tudja javítani, hogy visszalép a “Vissza” feliratra kattintva a megfelelő adatkérő felületig. Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Befejezés és fizetés" gombra rákattintott, akkor a megrendelést leadta. 1. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

 

Miután elküldte megrendelését, a megérkezését követő legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben mummer.hu visszaigazolja a Vásárlónak, mely automatikus email megerősíti, hogy mummer.hu megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Mummer.hu vállalja, hogy az automatikus emailt 48 órán belül eljuttatja Vásárlóhoz, mely email a megrendelésének részleteit is tartalmazza. Az automatikus email Vásárlóhoz történő megérkezésekor létrejön a szerződés. Mummer.hu fenntartja a jogot arra, hogy kivételes esetekben az automatikus visszaigazolásban szereplő szállítási időtől eltér. Ezt hirtelen, kiszámíthatatlanul bekövetkező készlethiány okozhatja egyes termékek esetében.

 

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 48 órán belül) nem kapja meg mummer.hu-tól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló emailt.

Ha a Vásárló a visszaigazoló emailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló email beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell mummer.hu felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló emailt mummer.hu akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. 1. A megrendelés adatainak tárolása

 

A megrendelés adatait mummer.hu tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés"-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta a mummer.hu részére az email-címét, mummer.hu – a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

 

 1. Elállási jog

 

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A félreértések elkerülése érdekében mummer.hu rögzíti és az érintett Vásárlók kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a jelen, 5. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Vásárlók nem tartoznak a jelen pontban részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak. A fentiekben említett Vásárló jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a./ a terméknek,

b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d./ ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének, a megrendelésnek a számla dátumának napjától számított  14  (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni. Minden esetben a számla dátuma az irányadó.

 

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a mummer.hu részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a csomaghoz mellékelt “Visszaküldési ív”-et vagy ezen a linken elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

 

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát Elállási Időszak alatt (akár a 14. naptári napon) elküldi mummer.hu-nak.

 

Mummer.hu a határidő számítás szempontjából az elállási nyilatkozat emailbeli küldésének időpontját veszi figyelembe.

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy napon belül) elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint a mummer.hu részére.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket mummer.hu  4.1. pontban feltüntetett címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni a mummer.hu részére A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

A megrendelt terméket a személyes átvételi helyre is visszaviheti. Készpénz visszafizetését mummer.hu nem vállalja.  

Ha a Vásárló több mint egy terméket rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék mummer.hu címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A mummer.hu-nak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli. Amennyiben Vásárló megrendelést ad le egy másik termékre a visszaküldött termék helyett (például, méretcsere esetén), úgy az új rendelés fuvar költségét mummer.hu állja a csomag értékétől függetlenül. Mummer.hu vállalja, hogy a Vásárlónak a csere lezárultát követő első megrendeléséből 500ft kedvezményt ad, ilyen módon vállalva mummer.hu részére visszaküldött, elállási joggal érintett csomag fuvardíjának egy részét. Vásárló ezt csak abban az esetben jogosult igénybe venni, ha elállási jogát a csomag kézhezvételét követően gyakorolta és házhozszállítással kapta meg az érintett csomagot.

 

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 14 napon belül mummer.hu visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többlet költségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a mummer.hu által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

Mummer.hu jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket. Mummer.hu a bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utalja vissza a visszáru összeget. Amennyiben utánvéttel vásárolta meg mummer.hu-tól a terméket, úgy kérjük, hogy az ellálási nyilatkozaton vagy a visszaküldési íven - mely a csomagban megtalálható - tüntesse fel azt a számlaszámot, amelyre a vételár visszafizetését kéri.

 

Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget mummer.hu az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

 

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő mummer.hu, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, (pl. fehérnemű)

- lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta,

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac  mummer.hu által nem befolyásolható ingadozásától függ.

 

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a számlát, és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A termék visszaküldése esetén a Vásárló az 1.pontban megadott címre kell, hogy visszaküldje a terméke(ke)t.

 

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a mummer.hu ügyfélszolgálatához fordulhat a következő email címen: mummer@mummer.hu, vagy az alábbi telefonszámon: Tel.: 06 20/4244869

*(normál díjszabással hívható).

 

Elállás akció esetére:

 

Amennyiben a fogyasztó, illetve fogyasztónak nem minősülő egyéb vásárló (a továbbiakban: „Vásárló”) a mummer.hu által meghirdetett  akció során a mummer.hu Általános Szerződési Feltételeiben foglalt elállási jogával él (vásárlás napjától számított 14 nap), a termékek vissza szolgáltatása és a vételár visszatérítése kapcsán az alábbi szabályok is figyelembe veendőek és megfelelően alkalmazandóak:

 

 1. Amennyiben a termék visszaszolgáltatása az akció során kapott ajándék termékre vonatkozik, a mummer.hu ez esetben a termék nyugtában/számlában szereplő – kedvezményként érvényesített, azaz a vételár végösszegéből levont – bruttó fogyasztói vételárát nem téríti meg a Vásárló számára, tekintettel arra, hogy annak megfizetése a termék átvételekor a Vásárló által, az akciós feltételek következtében nem történt meg (a termék ingyenesen került juttatásra);
 2. Amennyiben a Vásárló az átvett és kifizetett összes terméket vissza kívánja  küldeni, amelynek vételárát megfizette (azaz, nem az ajándékba kapott terméket), és a Vásárló az ajándék terméket meg kívánja tartani, ennek eredeti, nyugtán/számlán feltüntetett vételárát a másik termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg meg kell térítenie, mivel az ajándék juttatás feltétele egy termék vásárlása volt. A már megfizetett vételárú, visszaszolgáltatni szándékozott termék vételára visszatérítésének az ajándék termék vételárának megtérítése vagy egyidejűleg az ajándék termék visszaszolgáltatása az előfeltétele.
 3. Amennyiben a Vásárló 19.000Ft feletti értékben vásárolt és emiatt ingyenes szállítást vett igénybe, akkor a visszaküldés esetén, ha a visszaküldött termék árával csökkentve a végösszeget, nem éri el a 19.000Ft-ot, akkor mummer.hu a szállítási díjjal csökkentett összeget fizeti vissza Vásárlónak, hiszen így Vásárló nem válik jogosulttá az ingyenes szállításra.  1. Árak és szállításA terméknek a futártól való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a mummer.hu-nak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

A mummer.hu-n a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő, ehhez számítandó még a szállítási költség, melyet a termék ára nem tartalmaz. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

 

A kiszállítás kizárólag Magyarország területén történhet. A szállítási időkről a mindenkori megrendelési folyamat során mummer.hu tájékoztatja Önt. Amennyiben az ott megadott szállítási idő nem tartható be, emailben fogja mummer.hu Vásárlót erről tájékoztatni.

 

7.Szállítási költségek

 

Vevő a következő szállítási módok közül választhat:

 1. Kérheti Foxpost csomagautomatába a megrendelt termékeket, ennek díja bruttó 1290 Ft. Csomagautomata választása esetén Vásárló választhat a Foxpost által felkínált automaták listájából. Amint a csomag megérkezett az automatába, Vásárló SMS-ben megkapja a kódot, amellyel az automata nyitható. Ezt a kódot érdemes megőrizni, mivel az esetleges visszaküldés ennek a kódnak a segítségével történik, díjmentesen. A csomag ettől kezdve 3 napig vehető ki az automatából. Utánvétes fizetés esetén az automatánál bankkártyával tud fizetni, melynek díja 800 Ft. Amennyiben valamilyen a Vásárlótól kívül álló ok miatt nem sikerül a megrendelés átvétele, úgy azt a Vásárló  a Foxpost ügyfélszolgálaton tudja jelezni, ahol segítenek megoldani a problémát. A Foxpost ügyfélszolgálat telefonszáma: 06-1-999-0-369
 2. GLS futárszolgálattal házhozszállítást kérhet, melynek díja bruttó 1790 Ft. Az utánvétes fizetés díja plusz 800 Ft. A GLS futárszolgálat emailben értesíti a Vevőt a pontos szállítási időről.
 3. GLS csomagpontra történő szállítás esetén bruttó 990 Ft, az utánvét díja plusz 800 Ft.
 4. Személyes átvétel esetén szállítási díjat nem számítunk fel.

Bruttó 25.000 Ft vásárlási érték felett GLS-sel ingyenes a szállítás, bruttó 19.000 Ft felett Foxpost automatába és GLS csomagpontra ingyen szállítunk. Az utánvét díját az ingyenes házhozszállításnál is felszámítjuk.

Amennyiben a megrendelést követően technikai vagy logisztikai okokból több lépésben kell a megrendelést kiszállítanunk, a szállítási költségeket természetesen csak egyszer számítja fel a mummer.hu.

 

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a mummer.hu díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a mummer.hu felelősséget nem vállal!

 

8.Szavatosság

 

8.1.Kellékszavatosság

 

Vásárló mummer.hu hibás teljesítése esetén a mummer.hu-val szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. 

Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a mummer.hu számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát mummer.hu költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra mummer.hu adott okot.
Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a mummer.hu-val. A szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

Vásárló  a mummer.hu-val szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a mummer.hu-tól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Várásló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt. 8.2.Termékszavatosság 

 

Ingó dolog (termék) hibája esetén a Vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. 

 

Termékszavatossági igényként Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti,

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (mummer.hu) szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

 

A gyártó, forgalmazó (mummer.hu) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak (mummer.hu) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan Vásárló nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.Jótállás

 

A fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet tartalmaz előírásokat, mely szerint a mummer.hu által értékesített termékekre nem áll fenn jótállás.

 

10.Tulajdonjog fenntartása

 

A vételár teljes kifizetésig az áru mummer.hu tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –a Vásárló birtokába kerül, felelősséggel tartozik mummer.hu irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.11.Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

 

Az áru kifizetése Vásárló  választása szerint történhet banki előreutalással, bankkártyával (Barion rendszerén keresztül ) vagy utánvéttel. Mummer.hu fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

 

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő, Raiffeisen Banknál vezetett számlára:

Számlatulajdonos neve: Kiss Mónika e.v.

Számlaszám: 12020407-01595573-00100002,

IBAN: HU90-1202-0407-0159-5573-0010-0002

Kérjük adja meg rendelési számát a közlemény rovatban!12.Kapcsolatfelvétel

 

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi emailes elérhetőségeken: mummer@mummer.hu

 

A mummer.hu telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Tel.: 0620/-424-4869

*(normál díjszabással hívható)

 

A www.mummer.hu telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

H-P 9:00 – 17:00 óráig

 

Vagy írhat a mummer.hu ügyfélszolgálat címére:

mummer.hu 2040 Budaörs Kőszirt u. 13/b.

 

13.Jogérvényesítési lehetőségek

 

13.1.Panaszügyintézés 

 

Vásárló  a termékkel vagy a mummer.hu tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

 

Mummer.hu a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a mummer.hu a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz.Mummer.hu a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

 

Minden egyéb esetben mummer.hu az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a mummer.hu egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. 

 

A mummer.hu a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. 

 

A panasz elutasítása esetén mummer.huaz elutasítás indokáról tájékoztatja Vásárlót. 

 

13.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a mummer.hu és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a mummer.hu-val folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál, 

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara 

mellett működő Békéltető Testület

(Pest Megyei Békéltető Testület)

1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.

Ügyfélfogadási idő: keddtől csütörtökig: 9:00 - 14:00

Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Levelezési cím:

Pest Megyei Békéltető Testület

1364 Budapest, Pf.:81

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

14.Adatvédelem

 

Adatvédelmi előírásainkat itt találja: /adatkezelesi-tajekoztato/

 

15.Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

Kiss Mónika e.v. jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

 

A mummer.hu fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a www.mummer.hu weboldalon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át. 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2017.05.07.


Oldalainkon http-sütiket használunk a jobb működésért.